Korespondeční seminář z informatiky je soutěž středoškoláků v řešení informatických úloh. Za školní rok je zveřejněno celkem 4-5 sad zadání, kde každá sada obsahuje vícero úloh.

KSI jsem aktivně řešil ve školním roce 2012/2013, méně aktivně v roce 2013/2014 a nejvíce aktivně ve školním roce 2014/2015. V letech 2015–2022 jsem KSI organizoval.

Na této stránce jsou k dispozici veškerá má řešení. Úlohy, u nichž není k dispozici řešení, jsem nevyřešil.

Školní rok 2012/2013

7. ročník KSI

Školní rok 2013/2014

8. ročník KSI

Školní rok 2014/2015

9. ročník KSI

Školní rok 2015/2016

10. ročník KSI

Ve školním roce 2015/2016 jsem (jako čerstvý student FI) organizoval KSI, především jsem byl hlavní garant a vývojář backendu KSI webu. Mimo to jsem čas od času promáhal s frontendem.

Školní rok 2016/2017

11. ročník KSI

Ve školním roce 2016/2017 jsem měl na starost KSI jako jeho hlavní vedoucí.

Školní rok 2017/2018

12. ročník KSI

Ve školním roce 2017/2018 mám na starost KSI jako jeho hlavní vedoucí.

Školní rok 2018/2019

13. ročník KSI

Ve školním roce 2018/2019 jsem spolu s Ondrou Borýskem garantem KSI.

Školní rok 2019/2020

14. ročník KSI

Ve školním roce 2019/2020 jsem byl běžným organizátorem KSI.

Školní rok 2020/2021

15. ročník KSI

Ve školním roce 2020/2021 jsem byl běžným organizátorem KSI.

Školní rok 2021/2022

16. ročník KSI

Ve školním roce 2021/2022 jsem byl běžným organizátorem KSI.