Od školního roku 2009/2010 do školního roku 2014/2015 jsem navštěvoval gymnázium Vídeňská v Brně, kde jsem studoval šestiletý obor se zaměřením na programování.

Rád bych prezentoval několik prací, o kterých si myslím, že se mi povedly a že si zaslouží nést mé jméno. Vypovídající hodnotu nesou především články, prezentace totiž obvykle nesou jen nezbytné informace a bez mluveného projevu jsou maximálně třetinou celé přednášky.

Méně tradiční projekty:

Čas od času se objevím na nějaké akci, z které je zapotřebí zpracovat nějaký výstup.