N-trophy je mezioborová soutěž, kterou organizuje JCMM. Soutěž se skládá z domácího (kvalifikačního) kola, jehož podstatou je odevzdání řešení 4 úloh: úlohy z logiky, fyziky, chemie a biologie, a vyšších kol, kde soutěžící řeší experimentální úlohy na vědeckých pracovištích.

N-trophy jsem se účastnil v letech 2013 a 2014 (n-trophy³, n-trophy⁴) v týmu JuTeJa spolu s Terkou Kadlecovou a Julčou Přikrylovou a v roce 2015 (n-trophy⁵) v týmu Maxwellovo stříbrné kladivo spolu s Terkou Kadlecovou a Evčou Faltýnkovou. Níže jsou naše řešení domácích kol.

N-trophy¹⁰

V roce 2020 jsem aktivně organizoval Logickou část N-trophy¹⁰, jsem spoluautorem kvalifikační úlohy z logiky.

N-trophy⁹

V roce 2019 jsem aktivně organizoval Logickou část N-trophy⁹, jsem spoluautorem kvalifikační úlohy z logiky.

N-trophy⁵

S Terkou a nově s Evčou Faltýnkovou (Julča odmaturovala…) jsme se účastnili 5. ročníku v týmu Maxwellovo stříbrné kladivo. V kvalifikaci jsme obsadili první místo z celkem 150 registrovaných týmů, ve finále jsme obsadili 4. místo.

Naše řešení domácího kola jsou k dispozici.

N-trophy⁴

Ročník 2014 pro nás byl úspešný v domácím kole (byli jsme první z 278 přihlášených týmu), naopak v krajském kole, do kterého jsme logicky postoupili, jsme pohořeli (skončili jsme 11. z 12 soutěžících týmů).

Naše řešení domácího kola jsou k dispozici.

N-trophy³

V ročníku 2013 jsme se úspěšně probojovali do finále a skončili na 4. místě z celkového počtu 16 týmů.

Naše řešení domácího kola jsou k dispozici