Jsem řešitelem fyzikální olympiády kategorie D (prvák, 2011/2012), kategorie C (druhák, 2012/2013) a kategorie A (čtvrťák, 2014/2015). Na této stránce bych rád prezentoval svá řešení domácího kola.