Týden vědy na Jaderce je akce pro středoškoláky pravidelně pořádána Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Hlavní aktivitou na TV je tvorba tzv. miniprojektu, kde mají studenti ve skupinách možnost zkoumat určitou problematiku a na základě experimentu a teorie sepsat článek a prezentaci. TV jsem se zúčastnil v letech 2012 a 2014. Rád bych zde prezentoval články, na kterých jsem spolupracoval.

2014

TV@J 2014 se konal ve dnech 18.–22. 5. 2014. Spolupracoval jsem na projektu Narušování symetrie v laserovém rezonátoru.

2012

TV@J 2012 se konal ve dnech 17.–21. 6. 2012. Spolupracoval jsem na projektu Dualismus vln a částic.