Programu na podporu nadaných studentů vypracovávám závěrem každého školního roku Závěrečnou zprávu, ve které shrnuji “své studijní a individuální úspěchy” v daném školním roce. Mimo to zpráva často zachycuje zajímavé poznatky, schopnosti a dovednosti, které jsem se naučil a zážitky, které jsem zažil.

Zprávy za jednotlivé školní roky jsou k dispozici na požádání a po důkladném posouzení důvodu jejich žádosti e-mailem.