Studujeme informatiku… protože jsou v ní velké peníze!

V pondělí v předmětu Algoritmy a datové struktury jsme měli tu čest nechat se lákat na studium v zahraničí. Propagátor zahraničních studií před nás předstoupil a tázal se nás, studentů v plné přednáškovce, na spoustu zajímavých dotazů. Pak se zeptal

Kdo studuje informatiku, protože se v IT točí hodně peněz?

Jeho přesnou formulaci si nepamatuji, podstatné je to, že se opravdu tázal, kdo z nás to dělá pro prachy a že se přihlásilo asi 80 % studentů včetně mých přátel. Můj údiv stoupal do závratných výšin… Kam ten dnešní svět spěje?! Ach.

Studujeme informatiku… protože jsou v ní velké peníze!